Beste leden van L.T.C. Ittervoort,

2020 was een jaar dat we met zijn allen niet makkelijk zullen vergeten.
Een onzichtbare vijand die zich razendsnel over heel de wereld verspreid heeft en zelfs het tennissen plat legde voor een aantal maanden. Competities werden droog gelegd. Tossen kon nog wel maar met allerlei beperkingen.
Hoe lang het gaat duren voordat we weer enigszins normaal de dingen kunnen doen is niet duidelijk. Als dit met Pasen zou zijn, dan zou dit al heel mooi zijn.

We zijn onze leden erkentelijk dat zij zich verbonden blijven voelen met de vereniging, die er natuurlijk, ondanks de steunmaatregelen, niet helemaal ongeschonden uit zal komen.

Verder omdat het einde van het jaar in zicht is willen we jullie er wel op attent maken dat een eventuele beëindiging van het lidmaatschap vóór 31 december aanstaande schriftelijk (per mail) dient te zijn doorgegeven aan de penningmeester van de vereniging. Als je deze mail ontvangt betekend dat je lid bent van onze vereniging.

De datum van de algemene ledenvergadering over het verenigingsjaar 2020 wordt nog nader bepaald. Wanneer dit echt fysiek mogelijk is is maar de vraag. Alle normale handelingen binnen het bestuur worden vanzelf conform voorgaande jaren voortgezet.

Tot slot willen we als bestuur alle leden en hun familie een prettige jaarwisseling en een voorspoedig en sportief 2021 toewensen.

Met sportieve groeten,
Het bestuur van L.T.C. Ittervoort